Радионични или манифестационни устройства

Целта на едно радионично устройство или манифестационна програма е да установява структурни връзки. Целта на един чи-генератор е генерирането на биоенергия или чи. Затова всички радионични устройства от HSCTI имат вграден чи-генератор (оргонен генератор ) за осигуряване на енергията, нужна за успешно действие на разстояние. ATGS 3000 и RAD 5 са пръстеновидни чи-генератори . Техните изходни тръби сочат към центъра. Техните честотни настройки също действуват като структурни връзки или "радионични мерки" съгласно експертите в този метод. Можете също така да ги определите като числови представяния на абстракции, които определят специфични енергии на насоките, целите или и двете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

RAD 5 - оргонно радионично устройство от върха на серията във формата на пръстен с 5 чи-генератори , специално предназначени за работа с манифестационната програма RI 2400 CD (работи също и със Супер-манифестационната програма). Петте изходни тръби сочат към центъра. Техните честотни настройки представляват структурни връзки (радионични мерки).

Горе - RAD 5 с енергийния усилвател РВТ 2400

Всеки генератор на RAD 5 се включва и изключва индивидуално. Излъчваната енергия има същите характеристики като на АО 2000 (и ATGS), т.е. можете да използувате RAD 5 за получаване на жива вода, заредена с оргонна енергия. Нещо повече - можете да заредите тази вода със специфичните манифестационни енергии на RAD 5.

Затова RAD 5 предоставя много повече възможности за избор и гъвкавост. Повечето радионични устройства и другите прибори за манифестация имат една настройка, мярка или "честота". Тази настройка се отнася до специфичното желано действие или тенденция. Серията RAD 2400 от HSCTI има по три скали за настройка за насоката (тенденцията) и три скали за настройка за целта (обекта, обикновено човек) на операцията. Освен тези традиционни структурни връзки към целта и насоката, RAD 5 съдържа възможност също и за:

- една настройка, която отразява основната енергия (основно действие). Основното действие настройва един специфична, обща енергийна тенденция като напр. общ успех или специфични области на опита, които могат да бъдат представени чрез планетарни корелации.

- настройка на една енергия към обкръжението на целевото лице. Насокатата в обкръжението е една енергийна тенденция, която привлича целевото лице в обкръжение, благоприятно за успеха, или влияе върху хората в обкръжението на целевото лице (или лица).

- алтернативна цел. Алтернативната цел е вторичен избор, в случай, че намеси от какъвто и да било вид попречат на енергията на насоката да достигне целта. Заземяването е друг добър избор за една такава ситуация.

Всяка група от три скали определя действителната честота на един от 5-те индивидуални оргонни генератори , свързани с тях, чиито сребърни изходни тръби сочат към центъра. Резултатът е хор от пет действителни честоти, които придават супер-тласък на вашия успех.

Аксесоари към RAD 5:

(1) Предавателна двойка ТС 99 (включена безплатно): за гладък пренос на биоенергия. И двете части са направени от супер-оргонит . Можете да поставите едната част в центъра на вашия RAD 5 и да носите другата със себе си за сигурен енергиен пренос на всякакво разстояние. Можете също да поставите предавателя, който носите със себе си, на ключодържател. 

(2) Енергийна предавателна двойка RAOPTC. С този аксесоар можете да прибавите динамика към мощността на RAD 5. Можете да поставите едната част върху устройството и да използувате по-големия диск за зареждане на вода, храна, напитки и хранителни добавки навсякъде, или просто да го носите със себе си за постоянно повишаване на вашите енергийни нива. И двете части са направени от супер-оргонит .

(3) Енергиен усилвател РВТ 2400 с предавателна двойка. С този аксесоар можете да прибавите динамика към мощността на RAD 5. Можете да поставите  усилвателната част на РВТ 2400 в центъра на вашия RAD 5 (вж. снимката по-горе) и да носите малкия диск със себе си - или да го поставите на вашия ключодържател. Това ще ви осигури постоянно подсилване на вашите енергийни нива. И двете части са направени от супер-оргонит .

(4) Усилвател на потентността РВТВН 2400 - направен от специална супер-оргонитна смес, специално съставена за подсилване на сексуалната енергия. Това устройство има безусловна едномесечна парична гаранция. РВТВН 2400 може да ви снабди с мощна жизнена сила, подсилена със специфични повишаващи сексуалните изяви енергии! Можете да поставите едната част на вашия РВТВН в центъра на вашия  RAD 5   и да носите предавателния диск със себе си. С това просто устройство, вие можете да носите енергията на вашия чи-генератор със себе си и да се радвате на неговите изумителни ефекти на всяко място по света! Големият предавател ви позволява също да зареждате вода, храна и хранителни добавки с тази сексуално-подсилваща енергия.

Важно: РВТВН не е медицински прибор. Той не бива да бъде използуван за лекуване на каквото и да било заболяване!

(5) Основна манифестационна програма
(6) Супер-манифестационна програма
(7) Астро-динамична манифестационна програма
(8) Фън-шуй-плюс манифестационна програма
На главната страница
Обратно

За контакт