Радионични или манифестационни устройства

Целта на едно радионично устройство или манифестационна програма е да установява структурни връзки. Целта на един чи-генератор е генерирането на биоенергия или чи. Затова всички радионични устройства от HSCTI имат вграден чи-генератор (оргонен генератор ) за осигуряване на енергията, нужна за успешно действие на разстояние. ATGS 3000 и RAD 5 са пръстеновидни чи-генератори . Техните изходни тръби сочат към центъра. Техните честотни настройки също действуват като структурни връзки или "радионични мерки" съгласно експертите в този метод. Можете също така да ги определите като числови представяния на абстракции, които определят специфични енергии на насоките, целите или и двете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

RAD 2 000 - радионично устройство с 3 скали, с вграден оргонен генератор .

Вграденият оргонен генератор от средата на серията (със същата мощност като LPOG 2400 DL) има собствена честотна настройка. Със сребърна изходна тръба, подставка, излъчваща пластинка.

Радионични скали се използуват за свързване със специфичната желана насока и/или цел на вашите радионични операции. Радионичните мерки определят честотата на оргонния генератор . Оргонният генератор интензифицира действието и осигурява биоенергия ("псионична сила") за успеха. Комбинацията от радионика и оргонна физика гарантира мощни операции и сигурен успех!

Употреби: радионичното устройство е "универсалната структурна връзка". Вместо да се използува символ (като карта или някое от филтърните "тестета") за определяне на една насока, радионичното устройство с 3 скали използува настройки ("мерките") на визуализираните енергии.

За повече информация за употребата на структурните връзки и биоенергията препоръчваме изучаването на курса "Магия на бъдещето" ("Magic of the Future") от Карл Ханс Велц.

Използувайте устройството с 3 скали за установяване на желаната комбинация насока-цел или за определяне на насока за лицето, което носи предавателния диск или каквато и да било друга връзка с устройството.

Можете да разширите гъвкавостта и потенциала на вашето устройство с манифестационната програма RI 2400 CD или Супер-манифестационната програма.

Можете да удвоите производството на чи-енергия като добавите енергийния усилвател с предавателен диск РВТ 2400. Една предавателна двойка ТС 99 е включена безплатно.

Аксесоари към RAD 2000:

(1) Предавателна двойка ТС 99 (включена безплатно): за гладък пренос на биоенергия. И двете части са направени от супер-оргонит . Можете да нахлузите едната част върху изходната тръба на вашия RAD 2000 и да носите другата със себе си за сигурен енергиен пренос на всякакво разстояние. Можете също да поставите предавателя, който носите със себе си, на ключодържател. 

(2) Енергийна предавателна двойка RAOPTC. С този аксесоар можете да увеличите мощността на RAD 2000. Можете да нахлузите едната част върху изходната тръба на вашия  RAD 2000 и да използувате по-големия диск за зареждане на вода, храна, напитки и хранителни добавки навсякъде, или просто да го носите със себе си за постоянно повишаване на вашите енергийни нива. И двете части са направени от супер-оргонит .

(3) Енергиен усилвател РВТ 2400 с предавателна двойка. С този аксесоар можете да увeличите мощността на RAD 2000 (около два пъти). Можете да нахлузите  усилвателната част на РВТ 2400 върху изходната тръба на чи-генератора на вашия RAD 1000 и да носите малкия диск със себе си - или да го поставите на вашия ключодържател. Това ще ви осигури постоянно подсилване на вашите енергийни нива. И двете части са направени от супер-оргонит .

(4) Усилвател на потентността РВТВН 2400 - направен от специална супер-оргонитна смес, специално съставена за подсилване на сексуалната енергия. Това устройство има безусловна едномесечна парична гаранция. РВТВН 2400 може да ви снабди с мощна жизнена сила, подсилена със специфични повишаващи сексуалните изяви енергии! Можете да нахлузите едната част на вашия РВТВН върху изходната тръба на чи-генератора на вашия  RAD 2000   и да носите предавателния диск със себе си. С това просто устройство, вие можете да носите енергията на вашия чи-генератор със себе си и да се радвате на неговите изумителни ефекти на всяко място по света! Големият предавател ви позволява също да зареждате вода, храна и хранителни добавки с тази сексуално-подсилваща енергия.

Важно: РВТВН не е медицински прибор. Той не бива да бъде използуван за лекуване на каквото и да било заболяване!

(5) Манифестационна програма
(6) Манифестационна програма за отслабванне
(7) Основна манифестационна програма
(8) Супер-манифестационна програма
(9) Астро-динамична манифестационна програма
(10) Фън-шуй-плюс манифестационна програма
На главната страница
Обратно

За контакт