Радионични или манифестационни устройства

Целта на едно радионично устройство или манифестационна програма е да установява структурни връзки. Целта на един чи-генератор е генерирането на биоенергия или чи. Затова всички радионични устройства от HSCTI имат вграден чи-генератор (оргонен генератор ) за осигуряване на енергията, нужна за успешно действие на разстояние. ATGS 3000 и RAD 5 са пръстеновидни чи-генератори . Техните изходни тръби сочат към центъра. Техните честотни настройки също действуват като структурни връзки или "радионични мерки" съгласно експертите в този метод. Можете също така да ги определите като числови представяния на абстракции, които определят специфични енергии на насоките, целите или и двете.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

RAD 1000 - радионично устройство с 3 скали, с вграден оргонен генератор , около 2 пъти по-мощен от генераторите от серията JU 99, сребърна изходна тръба, подложка. Изходната тръба се използува също за настройка към насоката и/или целта. Трите радионични скали се използуват за свързване със специфичната желана насока и/или цел на вашите радионични операции. Радионичните мерки определят честотата на оргонния генератор . Оргонният генератор интензифицира действието и осигурява биоенергия ("псионична сила") за успеха. Комбинацията от радионика и оргонна физика гарантира мощни операции и сигурен успех!

Употреби: радионичното устройство е "универсалната структурна връзка". Вместо да се използува символ (напр. карта или някое от филтърните "тестета") за определяне на една насока, радионичното устройство с 3 скали използува настройките ("мерките") за визуализираните енергии.

За повече информация за употребата на структурните връзки и биоенергията препоръчваме изучаването на курса "Магия на бъдещето" ("Magic of the Future") от Карл Ханс Велц.

Използувайте устройството с 3 скали за установяване на желаната комбинация "насока-цел" или за определяне на насока за лицето, което носи предавателния диск или каквато и да било друга връзка с устройството.

Можете да разширите гъвкавостта и потенциала на вашето устройство с манифестационната програма RI 2400 CD или Супер-манифестационната програма.

На картинката: тук усилвателят РВТ 2400 е поставен върху устройството. Всяко разполагане на усилвателя върши работа и може да удвои изходната мощност на RAD 1000!

Аксесоари към RAD 1000:

(1) Предавателна двойка ТС 99: за гладък пренос на биоенергия. И двете части са направени от супер-оргонит . Можете да нахлузите едната част върху изходната тръба на вашия RAD 1000 и да носите другата със себе си за сигурен енергиен пренос на всякакво разстояние. Можете също да поставите предавателя, който носите със себе си, на ключодържател. 

(2) Енергийна предавателна двойка RAOPTC. С този аксесоар можете да увеличите мощността на RAD 1000. Можете да нахлузите едната част върху изходната тръба на вашия  RAD 1000 и да използувате по-големия диск за зареждане на вода, храна, напитки и хранителни добавки навсякъде, или просто да го носите със себе си за постоянно повишаване на вашите енергийни нива. И двете части са направени от супер-оргонит .

(3) Енергиен усилвател РВТ 2400 с предавателна двойка. С този аксесоар можете да увeличите мощността на RAD 1000 (около три пъти). Можете да нахлузите  усилвателната част на РВТ 2400 върху изходната тръба на чи-генератора на вашия RAD 1000 и да носите малкия диск със себе си - или да го поставите на вашия ключодържател. Това ще ви осигури постоянно подсилване на вашите енергийни нива. И двете части са направени от супер-оргонит .

(4) Усилвател на потентността РВТВН 2400 - направен от специална супер-оргонитна смес, специално съставена за подсилване на сексуалната енергия. Това устройство има безусловна едномесечна парична гаранция. РВТВН 2400 може да ви снабди с мощна жизнена сила, подсилена със специфични повишаващи сексуалните изяви енергии! Можете да нахлузите едната част на вашия РВТВН върху изходната тръба на чи-генератора на вашия  RAD 1000   и да носите предавателния диск със себе си. С това просто устройство, вие можете да носите енергията на вашия чи-генератор със себе си и да се радвате на неговите изумителни ефекти на всяко място по света! Големият предавател ви позволява също да зареждате вода, храна и хранителни добавки с тази сексуално-подсилваща енергия.

Важно: РВТВН не е медицински прибор. Той не бива да бъде използуван за лекуване на каквото и да било заболяване!

(5) Манифестационна програма
(6) Манифестационна програма за отслабванне
(7) Основна манифестационна програма
(8) Супер-манифестационна програма
(9) Астро-динамична манифестационна програма
(10) Фън-шуй-плюс манифестационна програма
На главната страница
Обратно

За контакт