Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

Използуване на оргонната технология за йога-практика и зареждане на чакрите 

    

Вие можете да използувате вашия оргонен генератор за значително подсилване на ефектите от вашата йога-практика. С помощта на оргонен генератор и манифестационна програма практическото овладяване на жизнената сила (наричана от йогите прана) е изключително лесно. Процесът е подобен на този, който използуват надарените индивиди, използувайки своите вродени психични сили (сиддхи на санскрит), или когато генерират и овладяват биоенергията чрез други средства. Има една разлика, разбира се: с новата оргонна технология дори нетренираните лица могат да постигнат подобни резултати. Всъщност, когато използувате оргонен генератор (= прана-генератор ), вие имате решаващо предимство, защото

1. прана-генераторът поражда жизнена енергия постоянно, и

2. прана-генераторът излъчва по-мощен поток биоенергия, отколкото повечето традиционните практиканти могат да произведат, дори когато работят в групи.

Когато енергийните центрове (чакрите) на тялото са блокирани и дисбалансирани като резултат от потиснати емоции, емоционални травми, стрес и пр., възникват психо-физически проблеми, които могат да доведат до сериозни заболявания (някои считат това за един от основните причинители на рака). Когато подобни блокажи са възникнали през ранното детство, традиционните практиканти са изправени пред доста тежка работа в усилията си да пречистят и балансират чакрите и да накарат жизнената си енергия (прана, оргон) да тече отново свободно. Чакрите на новороденото бебе са като водата от високопланински извор - жива, незамърсена и без вредна информация. Водата е тясно свързана със системата на чакрите на планетата. В това отношение човешкото тяло е подобно на водата, която е и преобладаващата съставка в неговия организъм, а неговата чакрова система - подобна на тази на планетата. Така методите, използувани за оптимизиране на питейната вода, могат да бъдат приложени към чакровата система на човека и най-лесният начин за постигане на това е с използуването на прана-генератор , в идеалния случай - в комбинация с манифестационна програма.

Като вариант можете да използувате предавателни диаграми и рисунки на чакрите (или готови филтърни карти), за да заредите водата със специфичните енергии, присъщи на дадена чакра:

Или просто поставете диаграмата на чакрата, заедно с предавателната диаграма, чийто чифт е върху генератора,

сетне поставете ръката си с отпусната длан над нея:  

Така можете да извличате биоенергия (прана) във всяка чакра по ваш избор. Резултатите могат да бъдат изумителни, особено след като сте работили по този начин върху всяка чакра за 10 - 15 минути. Не забравяйте, че при това вашият прана-генератор може да се намира на произволно разстояние от вас и всичко, от което се нуждаете, е структурна връзка с него като предавателна диаграма, чи-карта , предавателен диск и пр.!

Същата практика за извличане на биоенергия, като този път ръката е поставена в мудрата чин:

 

Тази практика е полезна във връзка със специфични йогийски пози (асани) и чакри по ваш избор за зареждането им с прана.

Също така можете да поставите предавателния диск до вас, да го държите в ръка или да го поставете върху частта от тялото, която искате да повлияете с йогийска поза (асана), докато другата част е поставена върху вашия генератор. С две структурни връзки можете да енергизирате едновременно двете си ръце или да свържете енергетично две части на вашето тяло, две чакри с части на тялото или с определени органи или кои да са други енергийни точки.

Друга възможност, предоставяна от генераторите, позволяващи честотна настройка, е използуването на специфични честоти на пулсиращата оргонна енергия, стимулиращи функциите на една или друга чакра (напр. 10.5 Hz за Анахата, 12 Hz за Вишуддха, 13 Hz за Аджна, 16.4 Hz за Сахасрара и пр.).

Потенциалните приложения на тази технология са безкрайно разнообразни!

 
Обратно
Към каталога 

За контакт