Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

 Зареждане на билки, витамини, хранителни добавки, храна и козметика с оргонна енергия

 

Подобно на водата, вие можете да оптимизирате също така храна, билки, хранителни добавки и витамини.

Можете да използувате описаните по-долу методи с хранителни добавки, витамини, продукти за кожата, косата и пр.

Съществуват толкова методи за работа с билките, колкото и за тяхната употреба.

1. Можете да заредите билков чай с биоенергия за няколко минути, преди да го изпиете.

2. Можете да поставите билкова добавка или билков чай върху един оргонен генератор, за да заредите самата субстанция, която приемате. Същият метод е много полезен във връзка с продуктите за кожата.

3. Можете да зареждате козметични продукти с оргонна енергия преди да ги употребявате. Времето, необходимо за зареждане, варира в зависимост от използуваното устройство и количеството на зарежданото вещество. Някои хора могат да почувствуват кога продуктът е напълно зареден. Като грубо правило: един малък съд може да бъде зареден за около 5 минути, след като е бил поставен върху воден оптимизатор АО 2000, или малко повече за СЕ 69 или АО 1100 (вж. картинката).

4. Разтворете добавките във вода, която е била заредена с оргонна енергия, и ги поглъщайте с тази вода.

5. Заредете водата с енергията или функцията на дадени билки, добавки и пр., като поставите билките до водата, която зареждате.

Идеалното устройство е АО 2000 или СЕ 69.

Естествено, можете да "прикачите" специфични функции към продукта, т.е. да "програмирате" веществата. Това е един метод за по-напреднали потребители на тази изключително гъвкава технология.

Кликнете тук за допълнителна информация относно водния оптимизатор АО 2000, който е оптималното устройство за зареждане на билки, добавки и пр. или за предаване на техните енергии.

За опит, можете да получите чи-карта за едночасов безплатен тест (или се свържете с дистрибутора и поискайте безплатен тест).

 

Обратно
На главната страница

За контакт