Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

  Подсилете растежа на растенията и качеството на продукцията с оргоннна енергия

 

Можете да постигнете забележителни резултати що се отнася до скоростта, изгледа и, естествено, вкуса, като използувате оргонен генератор за подсилване на растежа на растенията.

Можете да ускорите растежа на посевите с биоенергия и сетне да видите резултатите много скоро. Тези видими резултати са били изпитвани многократно с научни методи. Важно е да прилагате биоенергията след като растенията са развили първите си листа.

Един от най-лесните методи, разбира се, е третирането на водата, която използувате за поливане. Явно е, че растенията предпочитат жива вода, т.е. вода, която е наситена с оргонна енергия. По-напредналият потребител може да постигне още по-добри ефекти с вода, която е била допълнително програмирана към определени желани резултати като например устойчивост спрямо специфични заболявания или вредители.

Така, седмица или две, след като сте използували водата, наситена с оргонна енергия, върху вашите домашни растения, и ще имате желаните доказателства!

Освен зареждането на водата с оргонна енергия, можете да зареждате също и торовете. Ако използувате изкуствени торове, плодовете и зеленчуците, които са били третирани с оргонна енергия, имат почти толкова добър вкус, колкото в случай, че са били използувани органични торове.

Освен това, можете да прилагате оргонната енергия пряко върху въпросните растения. Методите, използувани за тази цел, варират в зависимост от екипировката, която използувате и размера на третираната площ.

Идеалното устройство за стайни растения, градини, малки оранжерии и ливади е АО 2000.

 

Обратно
На главната страница

За контакт