Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

  Използуване на оргонен генератор за подобряване на любовните връзки

 

Любовта и връзките са доста сложно поле на действие. Започването на нова връзка е сравнително лесно, ако въпросното лице е достатъчно съобразително да излъчва такива качества, каквито потенциалният партьор иска да забележи. С вашия биоенергиен генератор вие можете да "настроите ума си" и да развиете правилна нагласа, увереност в себе си и излъчване на сигурност и лична сила - особено на един уравновесен ум и чувство за "съвместност". По този начин имате най-голям шанс да привлечете партьор, който ви подхожда най-добре. За връщането на бивш любовник или брачен партьор са нужни успешни стратегии и обикновено значителна преориентация. Тази преориентация трябва да бъде осъществена по такъв начин, че лицето, което е обект на операцията да забележи положителните промени и сетне автоматично да почувствува желаните характеристики и облаги от възстановяването на връзката.

Автогенната тренировка в комбинация с оргонната технология може да бъде много мощно средство, особено ако се използуват формулирани утвърждения.

Можете да използувате любовната работа и в бизнес ситуации. Тук, разбира се, връзката не е крайната цел. Много по-важно е тези чувства да накарат целевото лице да вземе решение в съгласие с желанията на извършващия действието. В някои от тези случаи работата към приятелство е по-подходяща и ефективна. Не забравяйте един много важен факт: повечето решения в бизнеса не се основават на логиката, те са резултат от ирационални фактори като лични предпочитания, любов, членуване в един и същ клуб и т.п.

За целта JU 99 CE e подходящ. По-мощните устройства са предназначени за по-бързи резултати и предлагат по-голяма гъвкавост, което е особено важно в усложнените ситуации.

Важни съображения:

1. Освободете се от фикс-идеи и използувайте оргонната технология и манифестационните програми, за да се освободите от тях ПРЕДИ да предприемете каквото и да било друго. Натрапчивата идея за дадено лице е слабост, която се излъчва и усеща от потенциалния партньор, поради което хората с подобни мании рядко имат успешни любовни връзки, независимо от всичко.

2. Излъчвайте сила и сигурност. Тук отново използувайте екипировката в съчетание с манифестационните техники за изграждане на такава увереност в себе си.

3. Развийте мощна харизма и привлекателност с помощта на вашата екипировка. Автогенната тренировка и формулираните утвърждения могат да бъдат особено ценна помощ!

4. Открийте и анализирайте намесите, които могат да блокират изхода на вашата операция. Отново използувайте манифестационните техники и напредвайке стъпка по стъпка.

5. Никога не поставяйте лицето, което желае връзката (вие или лицето, за което извършвате операцията) върху генератора, заедно с другото целево лице. Винаги действувайте еднопосочно, в противен случай главният енергиен тласък отива към лицето, желаещо резултата от работата, правейки го още по-вманиачено!

Една манифестационна програма, в идеалния случай - Супер-Манифестационната Програма, може да бъде от решителна помощ, наред с автогенната тренировка.

Обратно
На главната страница

За контакт