Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

  Използуване на оргонен генератор за стимулиране на интелектуалните, интуитивните и творческите способности, изучаване на чужди езици, изкуство и музика

 

Генераторите на биоенергия (оргонните генератори ) са отлични инструменти за стимулиране на всяка ментална функция като учене, артистично вдъхновение, интуиция, интелигентност и други способности.

Традиционно ниските честоти се свързват със специфични способности на ума. Тези ефекти са добре изучени и са изпитвани многократно с научни методи като електро-енцефалографиране. Установени са мозъчните вълни, обозначавани като Алфа, Бета, Тета и Делта в нискочестотния обхват, приблизително от 1 - 30 Hz (Гама-честотите са над 30 Hz).

Методите за контролиране на мозъчните вълни с нискочестотно въздействие съвсем не е нова технология! Още през 30-те години на ХХ век изследователите са установили, че повтарящите се светлинни и/или звукови стимулации принуждават мозъчните вълни да се настроят към същата честота. Много по-рано, още в зората на човечеството, шаманите са използували барабанене, което е един начин за пораждане на ритмични пулсации с ниски честоти, поставяйки по този начин слушащите в изменено състояние на съзнанието, в което те могат да имат преживявания, каквито не биха имали в обичайното състояние на всекидневната дейност. В наши дни този тип пулсация се използува в много случаи, когато се счита за нужно привличането и удържането на вниманието на хората и временния контрол над тяхното поведение, като например в телевизионните реклами, военното обучение, църковните сбирки и др.

Днес на пазара се срещат множество доста добри светлинно-звукови устройства (т.нар. майнд-машини), които стимулират мозъка непряко чрез святкания и звукови пулсации, предавани с помощта на специални очила и слушалки. Тези стимули карат мозъка да се настрои към честотата на проблясъците и звуците и съответно да генерира съответното ниво на съзнание, засилвайки творческото мислене, артистичното вдъхновение и пр.

Що се отнася до генераторите на биоенергия или оргонните генератори , които могат да бъдат настройвани към точните ниски честоти, те, естествено, представляват идеални инструменти за стимулиране на интелигентността и логическото мислене, особено в съчетание с PCHD 2400, който може да се задействува от звуковата карта на вашия компютър или изхода на вашия CD-плейър, превръщайки звуковите честоти в оргонен пулс. Вие можете да настроите вашия оргонен генератор да излъчва нискочестотен пулс от биоенергия с точната честота на мозъчните вълни по ваш избор: Алфа, Бета, Тета или Делта. Когато сте заобиколени от поле нискочестотна бионерегия, вашият мозък се настройва към нейната честота почти мигновено! Това е така, защото непрякото стимулиране на сетивните възприятия посредством споменатите светлинни и звукови пулсации вече не е необходимо. Биоенергията с честоти, равни на тези на мозъчните вълни, оказва много по-ефективно въздействие и затова дава по-бързи резултати. Вие постигате съответните състояния на ума много бързо!

Решителното предимство на оргонната технология пред конвенционалните светлинно-звукови майнд-машини, е възможността да проектирате нискочестотния пулсиращ оргон на всякакво разстояние! Това е доказвано многократно с помощта на електро-енцефалограми. Просто използувайте структурна връзка като предавателен диск или някой от специалните енергийни усилватели, поставен във вашия джоб, настройте вашия биоенергиен генератор на желаната пулсова честота и можете да отидете на среща, в гимнастическия салон или където пожелаете. Можете спокойно да се отпуснете и да вършите обичайната си работа на всяко място по света и никой няма да забележи невидимия ви помагач!

Това е всичко! С новата оргонна технология вече не се нуждаете от очила, слушалки и други приспособления. Докато вашият чи-генератор работи у дома ви, можете да пътувате навсякъде, възползувайки се от неговите ефекти с помощта на подходяща структурна връзка.

Всеки желан ефект има своя специфична честота. Например, за засилване на интелигентното мислене и точността, можете да използувате честотата 14.1 Hz на вашия чи-генератор . За увеличаване или развиване на способностите ви за учене (вкл. изучаване на чужди езици), можете да използувате честота 6.3 Hz, а интуицията и самоувереността можете да повишите със Шумановия земно-йоносферен резонанс от 7.83 Hz (като на устройството JU 99 CE).

По подобен начин можете да използувате оргонните генератори за стимулиране на артистично вдъхновение, креативност, музика и т.н.

Добри устройства за индивидуална употреба са LPOG 2400 DL и LPOG 2400 HD, а също и PCHD 2400. Като алтернатива - устройствата от серията JU.

Използувайте вашия оргонен генератор за равновесие, общо психо-физическо благосъстояние, повишаване на енергийните нива и привеждане към всякакво мозъчно състояние (Алфа, Бета, Тета или Делта) по ваш избор!

Обратно
На главната страница

За контакт