Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

  Използуване на оргонната технология за семейството и децата

 

За балансиране на семейството чрез осигуряване на енергия на всяко лице

За общо подпомагане на децата

За подпомагане на децата в училище (подобряване на успеха, децата, излъчващи харизма и самоувереност са предпочитани от учителите и пр.)

За щастлив семеен живот

За подобряване на отношенията при конфликти в семейството

За събиране на разбито семейство (в този случай ще се нуждаете от съответните успешни стратегии)

Оргонният генератор , използуван за този тип сложна работа, следва да бъде от средата или върха на серията (HD).

Една манифестационна програма, в идеалния случай - Суперманифестационната Програма, може да е от решителна помощ.

Обратно
На главната страница

За контакт