Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

  Пулсиращата оргонна енергия (прана или чи) успешно трансформира резултатите от електромагнитното замърсяване: електросмога и DOR (вредния оргон), а също така геопатогенните стресови зони

 

Със своя експеримент ORANUR (съкратено от ORgone Against NUclear Radiation) Вилхелм Райх се опитал да намери начин за използуване на оргона (думата, която той използува за биоенергията) срещу действието на ядрената радиация. Резултатите от този експеримент се оказали опустошителни за околността, в който той бил извършен, и Райх установил възникването на една форма на оргонната енергия, която се проявява като умъртвена, застояла. Райх нарекъл тази енергия DOR (от англ. Deadly ORgone) - на практикуващите фън-шуй тя е позната като ша чи. Нейните въздействия върху човешкия организъм и формите на живот като цяло са крайно негативни, а атмосферата, замърсена с DOR, причинява "развалянето" на оргонния акумулатор (Райховия акумулатор на биоенергия, построен по принципите на Месмер), т.е. един такъв оргонен акумулатор се превръща в източник на DOR и трябва да бъде разглобен. Скоро станало ясно, че освен радиоактивните еманации, някои други форми на електромагнитно излъчване също трансформират оргонната енергия в нейната застояла форма на DOR. Например флуоресцентните лампи и кинескопите с вакуумни тръби, пораждащи слабо рентгеново излъчване, генерират DOR, което се усеща от много хора, излагащи се на подобни излъчвания за продължително време. Електромагнитното замърсяване от мобилните телефони, особено от техните антени, е също така добре известно.

Т.нар. геопатогенни стресови зони имат подобни ефекти върху живите организми. Всъщност тези зони действуват подобно на устройства, излъчващи DOR постоянно.

С изобретяването на оргонния генератор  от Карл Ханс Велц става ясно, че пулсиращото оргонно поле принуждава застоялата форма на биоенергията да пулсира отново и така тя бива трансформирана обратно в оргон или жизнена сила. Като последица усещането за атмосферата в близост до устройството незабавно се променя от потискащо-неприятна в ободряващо-енергизираща. Така новата оргонна технология най-сетне предоставя ефективно средство за разрешаване на проблема със замърсяването с електромагнитни честоти и DOR, за разлика от обикновените акумулатори на Райх, които по-скоро стават част от проблема, отколкото част от решението.

Ефектите на това могат да се усетят, когато биоенергийни генератори от типа на JU 99 CE бъдат поставени на места със силно присъствие на DOR, като например стаи с множество флуоресцентни лампи и/или компютърни монитори. Атмосферата става поносима почти незабавно.

За лична употреба, т.е. за ре-витализиране на атмосфера, замърсена с DOR, устройството JU 99 CE е достатъчно. За по-масивни атмосфери с DOR са нужни по-големи и по-мощни устройства.

Обратно
На главната страница

За контакт