Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

  Използуване на оргонен генератор във вашите връзки с хората, за успех в политиката и лидерство изобщо

 

Енергизираното тяло доставя енергия на ума. Енергизираният ум е много по-мощен и съответно има по-реалистичен подход към нещата. Това може да доведе до:

повече харизма - излъчване на сила и самоувереност

повишаване на способностите за говорене пред публика

Освен това, оргонните генератори и манифестационни програми са най-мощните инструменти, подпомагащи използуването на невро-лингвистично програмиране (НЛП). Когато се свържете с оргонен генератор , докато практикувате НЛП, вие ставате значително по-ефективни в избора на правилните думи при писане, говорене с хора в частни разговори, конференции или публични речи. Това може да бъде още по-ефективно, ако използувате захранвано с биоенергия радионично устройство. Разбира се, първо трябва да овладеете този метод и тук отново вашият оргонен генератор може да бъде от решаваща помощ за по-бързо учене.

Можете да добавите втори оргонен генератор към операцията, настроен да повлияе върху лицето или лицата, с които взаимодействувате, за да ви помогне по-лесно да наложите своята гледна точка.

В съчетание с подходящите стратегии за постигане на успех, можете да използувате оргонната технология за успех в политиката и властта или за да помогнете на друг човек с амбиции в тази област. От първостепенна важност тук е преценяването на ситуацията и развитието на ефективни стратегии въз основата на тези преценки. Самото преценяване също може да бъде подпомогнато с чи-генератор .

Измежду другите неща, можете да използувате оргонната технология за:

1. Излизане на политическата сцена и първите стъпки във вашия напредък към по-високите нива.

2. Засилване на харизмата и популярността.

3. Развитие и повишаване на ръководните умения.

4. Повишаване на способността за преценка, нужна за изграждане на правилни стратегии.

5. Подкрепяне на хората, които ви подкрепят.

6. Надвиване на опонентите - да разпознаете потенциалните опоненти навреме, да ги превърнете в съюзници или, ако това не е възможно, да ги неутрализирате.

Мощността на използуваното устройство (или устройства) е от решаващо значение. За да бъдете по-ефективни във вашите отношения с другите хора, популярността и излъчването на харизма са необходими характеристики. Вие можете да подсилите тези качества с лекота, използувайки JU 99 CE или по-силни устройства.

Обратно
На главната страница

За контакт