Биоенергия - чи-генератори за всеки!

Внимание: тези прибори не са предназначени за лечение от какъвто и да било вид!

Приложения на биоенергийната технология

 

 

  Използуване на оргонен генератор  в бизнеса, кариерата, за намиране на работа и пр.

 

Приложенията на оргонната технология в бизнеса са много. Ето един списък от ситуации, в които мощната оргонна радионика може да повлияе във ваша полза:

1. Възможности за нов бизнес - вие можете да създадете възможности, които са действително реални.

2. Успешни стратегии - развиване на стратегии във вече съществуващ бизнес за неговото разширяване..

3. С помощта на структурни връзки можете да енергизирате хората, работещи във вашия бизнес, и непряко - клиентите. Например, можете да поставите енергийни предаватели до касовите апарати в магазините, до столовете за клиенти в чакалните, масите за масаж и пр. Когато клиентът усеща позитивната чи-енергия и се чувствува по-добре от този енергиен прилив, има голям шанс подсъзнателно да пожелае да изпита това преживяване отново. Освен това можете да програмирате тенденции, които да направят вашите клиенти и/или партньори по-отворени към вашите предложения, за да създадете реални печеливши ситуации за всички участници.

4. Когато наемате хора за дадени работни места, можете да използувате захранени с биоенергия манифестационни техники, за да привлечете най-добрия възможен персонал. (Същото може да се използува при търсене на работа, напр. да повлияете на интервюиращите да забележат вашите положителни качества, изтъквайки ви пред другите кандидати.)

5. Енергизиране на вашите реклами - можете да подсилите с биоенергия вашите реклами в списания и вестници, което прави по-ефективно предаването на вашето послание.

6. Подобряване на работната атмосфера като цяло и на атмосферата в офиса в частност.

7. Енергизиране на столовете при важни бизнес-срещи и оперативки за стимулиране на нови идеи и креативно мислене.

8. Използуване на оргонната технология за повишаване на интуицията и уменията във всички хазартни ситуации като напр. тези в стоковата борса.

Естествено, биоенергийното оборудване може да се използува също така за повишаване на пазарните умения като цяло, за да накарате хората да харестват дадения бизнес или собственика и работодателя на даден бизнес, да увеличите харизматичността, популярността и комуникативните способности.

За сложните ситуации в бизнеса, кариерата и политиката, манифестационните програми могат да бъдат от решаваща помощ! Затова е във ваше предимство, ако работите с поне едно HD-устройство като напр. LPOG 2400 HD, по-мощното RAD 5 или ATGS 3000 в комбинация със Супер-Манифестационната Програма, в зависимост от размера на вашия бизнес.

Обратно
На главната страница

За контакт